Nacházíte se

Vymáhání pohledávek

#

Nabízíme komplexní právní služby v oblasti vymáhání pohledávek, a to při vymáhání pohledávek z nezaplacených faktur, splátek, půjček a souvisejících úroků, pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, pohledávek z dlužných leasingových splátek, ručitelských závazků nebo škod vzniklých nedodržením smluvních podmínek, pohledávek z dlužné mzdy, odměny, dividendy a dalších.

Při převzetí právní věci vždy provádíme právníci analýzu dlužníka a dostupných podkladů, aby mohla být náležitým způsobem vyhodnocena úspěšnost vymožení dlužné částky. Následně písemně kontaktujeme dlužníka s informací, že jsme v dané právní věci převzali právní zastupování a rovněž vyčíslíme možné náklady v případě soudního sporu.

V případě, že dlužník do stanovené lhůty dobrovolně neuhradí dlužnou částku, celý případ přechází do fáze soudního řízení, kde připravujeme veškeré dokumenty k podání žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu. Přejde-li kauza do fáze exekuce, výkon exekuce provádějí exekutoři, s nimiž při vymáhání pohledávek spolupracujeme.

Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio