Nacházíte se

Trestní právo

#

Jednou z dominantních oblastí právních služeb, kterou svým klientům poskytujeme, je hájení jejich práv a oprávněných zájmů v rámci trestního řízení, zejména pak v rámci obhajoby v trestním řízení. Advokáti se v postavení obhájce účastní procesních úkonů již v rámci přípravného řízení, jakož i v řízení před soudem prvního stupně, popř. též soudem rozhodujícím o řádných či mimořádných opravných prostředcích. Obzvláště velkou pozornost pak věnují vazebním věcem, kdy se s klientem pravidelně setkávají při poradách ve výkonu vazby a využívají všech právních nástrojů k jeho co nejrychlejšímu propuštění z vazby. V rámci obhajoby v trestním řízení, jakož i v ostatních oblastech poskytovaných právních služeb, garantujeme naprostou diskrétnost, mlčenlivost a profesionalitu.

Právní pomoc však poskytujeme také poškozeným v trestním řízení, zejména pak v souvislosti s uplatňováním jejich práva na náhradu škody způsobené jim trestným činem a v neposlední řadě též osobám zúčastněným.

V rámci trestního řízení činí advokáti podání vůči všem orgánům činným v trestním řízení a vždy důsledně hájí práva svých klientů.

Právní služby v oblasti trestního práva poskytují oba advokáti též v případech nutné obhajoby jako obhájci ex offo.

Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio