Nacházíte se

Publikační činnost

Hotové výdaje likvidátora družstevní záložny

http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=14&id_article=253985&csum=f9ead617

K otázce odpovědnost České pošty s.p. za škodu (Právo- časopis pro právní vědu a praxi)

http://www.ustavprava.cz/studie-a-komentare/rok-2009.html

Několik poznámek ke konkurenci soudcovského zástavního práva a zajišťovacího převodu vlastnického práva

http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-ke-konkurenci-soudcovskeho-zastavniho-prava-a-zajistovaciho-prevodu-vlastnickeho-prava-60495.html

Může jednatel sám sebe zaměstnat? Záleží na tom, co bude jako zaměstnanec dělat

http://www.podnikatel.cz/clanky/jednatel-vedouci-reditel-zamestnanec-soubeh/

Naučte se, jak vytvořit smlouvu mezi eseróčkem a jednatelem

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-vytvorit-smlouvu-mezi-eserockem-a-jednatelem/

Opět k souběhu pracovněprávního poměru a výkonu funkce jednatele

http://www.elaw.cz/cs/obchodni-pravo/256-opet-k-soubehu-pracovnepravniho-pomeru-a-vykonu-funkce-jednatele.html

Osud pohledávky zajištěné soudcovským zástavním právem v konkursu

http://www.elaw.cz/cs/ostatni/275-osud-pohledavky-zajitne-soudcovskym-zastavnim-pravem-v-konkursu.html

Obchodní tajemství v reflexi současné doby

http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/obchodni-tajemstvi-v-reflexi-soucasne-doby-22

Bezdůvodné obohacení

http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/bezduvodne-obohaceni-19

Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio