Nacházíte se

O nás

Poskytujeme komplexní právní služby klientům z řad právnických i fyzických osob s akcentem na vysokou spokojenost klienta s právními službami a důvěrou v profesionální a flexibilní řešení rozličných právních situací. Věříme, že poskytováním kvalitních právních služeb napomáháme svým klientům v realizaci jejich zamýšlených aktivit a rozvoji společenských vztahů nejen s obchodními partnery, ale také v soukromém životě.

Nabízíme svým klientům právní pomoc na podkladě podrobné analýzy právního problému, a to s vysokou měrou odbornosti a v nejkratším možném termínu odpovídajícímu náročnosti a rozsahu poptávané právní pomoci.

Právní pomoc poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Pro zajištění komplexní a kvalitní pomoci klientům spolupracujeme také s externími odborníky zejména v oblasti financí, daňového poradenství, realitní činnosti a překladatelských a tlumočnických služeb.

Lidé

JUDr. Barbora Lukšová Frantová, advokátka

Barbora Lukšová Frantová absolvovala v roce 2007 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a advokacii se věnuje od téhož roku, nejprve jako advokátní koncipientka a vedoucí právního oddělení a nyní jako samostatná advokátka. V průběhu koncipientské praxe Barbora úspěšně složila na Univerzitě Karlově v Praze, na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního státní rigorózní zkoušku, a byl jí udělen akademický titul doktora práv (JUDr.). Barbora se věnuje generální právní praxi se zaměřením na právo nemovitostí, duševního vlastnictví, trestní, správní a insolvenční právo a rovněž se věnuje rozhodčímu řízení.
Barbora hovoří česky a anglicky.JUDr. Petr Šťastný, advokát

Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu. Po dobu 5 let svého působení v této pojišťovně se věnoval zejména oblasti obchodních závazkových vztahů včetně správy a vymáhání pohledávek z těchto vztahů vyplývajících, a získal tak významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné "měkké" a manažerské dovednosti. Petr se jako advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.). V rámci svého dalšího akademického rozvoje se věnuje studiu doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově v Praze, a to opět při katedře trestního práva. Po úspěšném absolvování tohoto studijního programu bude oprávněn uvádět za svým jménem akademický titul Ph.D. Petr se rovněž věnuje přednáškové činnosti v rámci (postgraduálních) studijních programů MBA zaměřených na právní problematiku, zejména pak na obchodní právo v podnikání.
Petr hovoří česky a anglicky.Mgr. Jan Spour, advokátní koncipient

Jan Spour absolvoval v roce 2010 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kdy úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na katedře obchodního práva. V současné době Jan Spour rozšiřuje své vzdělání v rámci rigorózního řízení na své mateřské univerzitě, katedře obchodního práva. V průběhu studií získával Jan Spour praktické zkušenosti a rozvíjel své teoretické znalosti praxí v předních advokátních kancelářích. Jan Spour má zkušenosti z oblasti práva obchodního, financí, cenných papírů, občanského práva, a specializuje se na právo korporátní. Jan vykonává svou koncipientskou praxi pod vedením Barbory Lukšové Frantové.
Jan hovoří česky a anglicky.Právní služby online

Potřebujete právní radu, sepsat smlouvu nebo jednoduchý právní úkon?

1. Vyberte si službu

2. Zašlete nám dotaz
grafika

Sídlo

Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1 - Nové Město
(rohová budova vedle hotelu Esplanade, 3. patro)

JUDr. Barbora Lukšová Frantová

e-mail: advokat@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: + 420 602 708 278

JUDr. Petr Šťastný

e-mail: stastny@luksova-frantova.cz
Fax: + 420 267 315 159
Mobil: +420 604 138 733

JUDr. Barbora Lukšová Frantová a JUDr. Petr Šťastný Copyright 2010

Inevio